ทัศนัย เศรษฐเสรี

คุยเรื่องศิลปะกับผศ. ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี Thasnai Sethaseree

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากวิดีโอคุยเรื่องศิลปะกับผศ. ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี Thasnai Sethaseree “เรื่องสำคัญที่สุดที่เรียนศิลปะ คือการพยายามทำความเข้าใจว่าศิลปะคืออะไร? ศิลปะไม่ใช่แค่ว่าศิลปะคืออะไร? ลองมาหมดทุกวิธีคืออะไร?

บทบาทของศิลปินในทัศนะของอาจารย์ทัศนัย เศรษฐเสรี

ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี (Thasnai Sethaseree) อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในศิลปินที่ตระหนักว่า เสรีภาพมีความสำคัญยิ่งในการสร้างผลงานทางศิลปะ และประชาธิปไตยคือหนทางเดียวที่จะบรรลุเป้­าหมายดังกล่าวได้ ขณะที่บทบาทศิลปินนั้น เป็นมากกว่าการสะท้อนตัวตนของตัวเอง แต่ต้องเป็นปรอทในการวัดอุณหภูมิของสังคมด้วย ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ประชาธิปไตยกับศิลปะ (1) ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ศิลปะไม่ใช้อาชญากรรม (2) ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ศิลปินต้องเป็นปรอทวัดความเปลี่ยนแปลงของสังคม (3) ผศ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี: ไม่ควรมีคนทำงานศิลปะต้องติดคุก (4) ที่มา: คืนความจริง ประเทศไทย