แอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

advertisements

แอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถานเดิม)

แอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถานเดิม) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ่านภาษาไทย, เขียนภาษาไทย

แอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

advertisements

Android https://play.google.com/store/apps/details…

iOS 8+ https://itunes.apple.com/…/royal-society-mobi…/id1038341496…

iOS 7 https://itunes.apple.com/…/royal-society-mobi…/id1038352657…

Windows [พร้อมให้ดาวน์โหลดประมาณวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร

Android https://play.google.com/store/apps/details…

iOS https://itunes.apple.com/…/royal-society-mobi…/id1038352969…

Windows [พร้อมให้ดาวน์โหลดประมาณวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ที่มา https://www.facebook.com/206167399441363/photos/a.397151803676254.94819.206167399441363/1004254779632617/?type=3&theater