เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น Learning English for Beginners

advertisements

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น Learning English for Beginners

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์ฟรี Learning English for Beginners 1

Basic American English Course Introduction


 

Lesson 1: Nice to Meet You

Lesson 1: Nice to Meet You ทบทวนและทำแบบฝึกหัด


 
Lesson 2: How Are You? 

Lesson 2: How Are You? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด


 
Lesson 3: What Does She Look Like?

advertisements

Lesson 3: What Does She Look Like? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด


 
Lesson 4: Where Are You From?

Lesson 4: Where Are You From? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด


 
Lesson 5: Do You Speak Engilsh?

Lesson 5: Do You Speak English? ทบทวนและทำแบบฝึกหัด


 
บทเรียนอื่นๆ  https://www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/298929871148171/

ที่มา เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจาก ABC 20 ชั่วโมงฟรี www.facebook.com/watch/englishwithkaylee/