ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics)

advertisements

รวมแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) ได้แก่

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics)

1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Oxford University Press

 

2. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) www.starfall.com

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics)

 

3. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) www.neok12.com/Phonics.htm


ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics)

 

4. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Hooplakidz

 

5. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) KidsTV123

 

6. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Songs

 

 

7. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) PreschoolPrep

8. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) และรู้จักประเทศสิงคโปร์

9. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) LF Kids Videos

10. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) aireenglishschool

11. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) phonicbooks

12. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Phonics

เรียบเรียง http://learningstudio.info/