ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิกส์ (Phonics)

advertisements

รวมแหล่งเรียนรู้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก

1. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
 Oxford University Press

โฟนิกส์ โฟนิคส์ Phonics ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 2. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
www.starfall.com

โฟนิกส์ โฟนิคส์ Phonics ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

3. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก www.neok12.com/Phonics.htm


โฟนิกส์ โฟนิคส์ Phonics ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

4. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก

5. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
English Singsing

6. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
Hooplakidz

7. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
KidsTV123

8. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
PreschoolPrep

9. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก และรู้จักประเทศสิงคโปร์

10. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
LF Kids Videos

11. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
 aireenglishschool

12. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกส์ (Phonics) สำหรับเด็ก
phonicbooks

13. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) Jolly Phonics

เรียบเรียง learningstudio.info