คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes)

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเครื่องแต่งกาย (Clothes)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย (Clothes) เสื้อผ้าผู้หญิง (Women’s Clothing)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย learn english clothes vocabulary

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
hat /hæt/ แฮท หมวก
ring /rɪŋ/ ริง แหวน
earrings /ˈɪrɪŋ/ ˈอิริง ต่างหู
bra /brɑː/ บรา เสื้อใน
panties /ˈpæntiz/ ˈแพนทิซ กางเกงชั้นใน
thong /θɔːŋ/ ซอง กางเกงชั้นใน
slip /slɪp/ สลิพ ซับใน
dressing gown /ˈdresɪŋ ɡaʊn/ ˈเดรสซิง กราวน์ เสื้อคลุมอาบน้ำ
หรือใส่นั่งเล่น
tihts /taɪts/ ไททฺซ ถุงน่องหรือกางเกงรัดรูป
nekleace /ˈnekləs/ ˈเนคเลิซ สร้อยคอ
stockings /ˈstɑːkɪŋ/ ˈสตากิง ถุงน่อง
raincoat /ˈreɪnkəʊt/ ˈเรนโคท ชุดกันฝน
macintosh /ˈmækɪntɑːʃ/ ˈแมคอินทอซ
pyjamas /pəˈdʒæməz/ เพอะˈแจเมิซ ชุดนอน
handbag /ˈhændbæɡ/ ˈแฮนแบก กระเป๋าถือ
dress /dres/ เดรส ชุดยาว
higheeled shoes /ˌhaɪ ˈhiːld/ ˌไฮˈฮีลดฺ รองเท้าส้นสูง
coat /kəʊt/ โคท เสื้อคลุม
skirt /skɜːrt/ สเกิรทฺ กระโปรง
blouse /blaʊs/ บลาวซฺ เสื้อ
scarf /skɑrf/ สการฺฟฺ ผ้าพันคอ
mittens /ˈmɪtn/ มิทึน ถุงมือแบบนิ้วโป้งแยกออกจากนิ้วอื่น
earmuffs /ˈɪrmʌfs/ อิลมัฟซฺ ปิดหูกันหนาว
bikini /bɪˈkini/ บิˈกินิ ชุดว่ายน้ำบิกินี่แยกสองชิ้น
swimsuit /ˈswɪmsut/ ˈสวิมซุท ชุดว่ายน้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเครื่องแต่งกาย หมวก (Hats)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดเครื่องแต่งกาย หมวก learn english hats vocabulary

advertisements
คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
panama /ˈpænəmɑː/ ˈแพเนอะมา หมวกสานปานามา
boater /ˈbəʊtər/ ˈโบเทอะ หมวกฟาง
trilby /ˈtrɪlbi/ ˈทรีลบิ หมวกสักกะหลาด
cowboy hat /ˈkaʊbɔɪ hæt/ ˈคาวบอย  แฮท หมวกคาวบอย
bowler /ˈbəʊlər/ ˈโบเลอะ หมวกทรงกลมมีขอบโค้ง
derby /ˈdɜːrbi/ ˈเดอรฺˈ บิ
top hat /ˈtɑːp hæt/ ˈท็อป แฮท หมวกทรงสูงมีขอบโค้ง
mortar board /ˈmɔːrtər bɔːrd/ ˈมอเทอะ บอรฺด หมวกสวมใส่วันรับปริญญา
cap /kæp/ แคพ หมวกเครื่องแบบ
cloth cap /ˌklɔːθ ˈkæp/ ˌคลอธฺ ˈแคพ หมวกทรงโค้งแบน ทำจากผ้าทอ หรือผ้าขนสัตว์ หรือหนัง
flat cap /ˌflæt ˈkæp/ ˌแฟล็ต ˈแคพ
baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/ ˈเบสบอล แคพ หมวกเบสบอล
beret /bəˈreɪ/ เบอะˈเร หมวกทรงโค้งไม่มีปีก
hard hat /ˈhɑːrd hæt/ ˈฮาร์ด แฮท หมวกนิรภัย (Safety Helmet/Safety Hat)
crash helmet /ˈkræʃ helmɪt/ ˈแครชฺ เฮลมิท หมวกกันน็อก หมวกกันกระเทก
beanie /ˈbiːni/ ˈบีนิ หมวกสวมพอดีศีรษะ
หรือหมวกไหมพรม
bobble hat /ˈbɑːbl hæt/ ˈบาบึล แฮท หมวกตกแต่งด้วยไหมพรมก้อนกลมๆ หรือปอมๆ ด้านบน
sou’wester /ˌsaʊˈwestər/ ˌซาวˈเวสเทอะ หมวกกันลมกันฝน
hood /hʊd/ ฮุด หมวกคลุมศีรษะติดกับเสื้อ
crown /kraʊn/ คราวนฺ บริเวณสูงสุดของหมวก
หรือมงกุฎ
sunhat /ˈsʌn hæt/ ˈซันแฮท หมวกกันแดด
sombrero /sɑːmˈbrerəʊ/ ซามˈเบรโร หมวกสำหรับผู้ชายแมกซิกันทรงสูงและปีกกว้าง

เรียบเรียง learningstudio.info
ที่มา www.easypacelearning.com