ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนคนท้องถิ่นเจ้าของภาษา (Linking Sounds)

advertisements

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ คนท้องถิ่นเจ้าของภาษามักจะพูดภาษาอังกฤษแบบเชื่อมเสียง รวบเสียงคำหลายคำให้ลดเสียงน้อยลงกว่าจำนวนคำ การทำความเข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษ Linking Sounds ทำให้ฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้นและสื่อสารกับคนท้องถิ่นเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา

Linking Words/Sounds
1. Consonant to Vowel (CTV)
move up >> moovup
stop eating >> stopeaing
move over >> moover
come on >> comon
That is it >> Thatsit

2. Consonant to Consonant (CTC)
hot tea >> hotea
stop playing >> stoplaying
pet turtle >> peturtle
iced tea >> icetea
move forward >> mooforword

3. Vowel to Vowel (VTV)
I answered >> i yansered
enjoy it >> enjoyit
he asked >> he yasked
stay in >> stayin
the boy is >> the boyis

4. “W”
go in >> gowin
do it >> dowit
how odd >> howodd
where are you going? >> where are ya gowin >> Where ya gowing

5. Contraction
going to >> gonna
i’m going to eat Tom Yum Koong tonight >> i’monna eat Tom Yum Koong tonight

want to >> wanna
Do you want to eat Pas Thai? >> Do you wanna eat Pad Thai? >>D’ya wanna eat Pad Thai? >>Ya wanna eat Pad Thai?

see you >> see ya / see ya later

got to / have to >> gotta
i gotta shower tonight.
i gotta leave.
i gotta eat.

kind of >> kinda
It’s kinda hot today.

sort of >> sorta
it’s sorta cold today.

let me >> lemme
lemme borrow some money.
lemme go.

don’t let me down >> dont’ lemme down

give me >> gimme
give me some time >> gimme some time

You are >> You’re
I am >> I’m
He is >> He’s
I will >> I’ll
She will >> She’ll

I had >> i’d

I would >> i’d
I’d like a soda please.

i’m not >> ain’t  (***ไม่นิยมใช้ส่วนมากคนดำใช้)
i ain’t broke.
i ain’t rich.

What are you doing? >> What cha dowin? >> Watcha dowin?

ที่มา www.facebook.com/englishwithkaylee/videos/1931124167177923/UzpfSTEwMDAwMDcyMzAwNjQzNToxOTk4NjEyMjY2ODM5NTIx/