คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Vocabulary Words for Emotions and Feelings)

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอารมณ์และความรู้สึก (Chinese Vocabulary Words for Emotions and Feelings)

ที่มา Steven Laoshi สตีเว่นเหล่าซือ สอนภาษาจีนโดยครูคนจีน