วิทยาศาสตร์ (Science) และเทคโนโลยี (Technology)

ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025 โดย Thomson Reuters

(The World in 2025 10 Predictions of Innovation) ในอีก 10 ปีข้างหน้า  จะมีนวัตกรรมอะไร ที่โดดเด่นจนมีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์บ้าง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2014 บริษัท Thomson Reuters โดยแผนก IP & Science Business ได้เผยแพร่รายงานเรื่องข้างต้น  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความวิจัยวิชาการ และเอกสารสิทธิบัตร ที่สามารถสรุปให้เห็นแนวโน้ม บอกเป็นนัยๆ ว่าจะมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในทศวรรษหน้า วิธีการศึกษา นักวิจัยผู้ศึกษาทำนาย นวัตกรรมแนวหน้า 10 เรื่อง นี้ใช้หลักการวิเคราะห์  citation ranking…

ขายของออนไลน์ การทำการตลาดออนไลน์ SEO เพื่อสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโต

ขายของออนไลน์ การทำการตลาดออนไลน์ SEO เพื่อสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโต

ข้อมูล 25 ปีกำเนิด “World Wide Web”

  “World Wide Web” หรือ www เครือข่ายเว็บไซต์ใยแมงมุมที่เป็นประตูสู่อินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลกมีอายุครบ 25 ปีพอดีในวันที่ 13 มี.ค. ปีนี้ โดยวันนี้เมื่อปี 1989 นักพัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติอังกฤษของเซิร์น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ หรือ European Center for Nuclear Research (CERN) นามว่าทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) ลงมือเสนอแนวคิดผ่านเอกสารโครงงานชื่อว่า “การจัดการข้อมูล (Information Management: a proposal)” ซึ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นสามารถสะท้อนพัฒนาการครั้งสำคัญของโลกผ่าน 12 ภาพต่อไปนี้ บันทึกระบุว่า 13 มีนาคม 1989 เป็นวันที่ท่านเซอร์ทิม…

อนุภาค ฮิกส์ (Higgs particle) ทฤษฎีฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบล 2013

François Englert & Peter Higgs ได้รับรางวัล โนเบล ( Nobel Prize) สาขาฟิสิกข์ จากการค้นพบ อนุภาค ฮิกส์ (Higgs particle) The New York Times ได้ทำอนิเมชั่นอธิบายเรื่อง อนุภาค ฮิกส์ (Higgs particle) ได้อย่างเรียบ ๆน่าสนใจ http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/08/science/the-higgs-boson.html?smid=fb-share#/?g=true