การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)

Linking Sounds ฝึกพูดภาษาอังกฤษเชื่อมเสียงแบบเจ้าของภาษา

Linking Sounds ฝึกพูดภาษาอังกฤษเชื่อมเสียงแบบเจ้าของภาษา

เจ้าของภาษามักจะพูดสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแบบรวบเสียงคำหลายคำ ลดเสียงน้อยลงกว่าจำนวนคำ การทำความเข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเชื่อมเสียง Linking Sounds ทำให้ฟัง พูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้นและสื่อสารกับคนเจ้าของภาษาได้ดียิ่งขึ้น

ออกเสียงภาษาอังกฤษ ชื่อสถานที่ในอังกฤษ (How to Pronounce British Place Names)

ออกเสียงภาษาอังกฤษ ชื่อสถานที่ในอังกฤษ (How to Pronounce British Place Names)

ออกเสียงภาษาอังกฤษ ชื่อสถานที่ในอังกฤษ  (How to Pronounce British Place Names) Greenwich = กรี-นิช Southwark = เซาท์เอิร์ก (south-erk)

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation

ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation

สื่อการสอนระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ : English Pronunciation มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป  (National Taipei University) ดาวน์โหลดทั้งหมด >> ระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation Source : http://web.ntpu.edu.tw/~language/sound/text.pdf