ธุรกิจ (Business)

เรียนออนไลน์ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและธุรกิจ

เรียนออนไลน์ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและธุรกิจ

เรียนออนไลน์ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและธุรกิจ

ขายของออนไลน์ การทำ SEO เพื่อสร้างธุรกิจขนาดเล็กให้เติบโต

8 ขั้นตอนพื้นฐานในการทำ SEO เพื่อสร้างธุรกิจขนาดเล็กของคุณให้เติบโต 1. วางแผนด้วยการวิเคราะห์คำหลัก ใช้ Google Keyword Planner เพื่อวิเคราะห์ว่าคำหลักใดที่ลูกค้าค้นหา ใช้ SEMrush เพื่อตรวจสอบคำหลักที่คู่แข่งใช้กำหนดเป้าหมายคำหลักในท้องถิ่น (Local Keyword) ที่อธิบายธุรกิจของคุณ เช่น “งานแต่งงาน ชลบุรี” ใช้โปรโมทธุรกิจวางแผนแต่งงานในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น 2. โดดเด่นด้วย Onsite SEO ใส่คำหลักไว้ใน page title, meta descriptions, URLs และ content สร้างเพจเพิ่มเพื่อเพื่อคำหลักอื่นๆ ให้ search engine รู้จัก 3.…

10 คำถาม ถามตัวเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

10 คำถาม ถามตัวเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ มีผู้สนใจหลายรายต้องการทราบว่า พวกเรามีหลักและวิธีการทำงานอย่างไร ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ Business Model และ Business Strategy คำตอบของเราคือ ในขั้นแรก เราจะเริ่มจากการพูดคุยกับลูกค้าด้วยคำถามเพียง 10 ข้อ จุดประสงค์คือเราต้องการให้ลูกค้าแน่ใจถึงธุรกิจที่เค้ากำลังจะเริ่มต้นว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือไม่เพียงใด ธุรกิจนั้นมีพื้นฐานหรือศักยภาพการแช่งชันแค่ไหนในมุมมองของผู้เป็นเจ้าของ 10 คำถามในขั้นตอนที่ 1 นี้สำคัญมาก สำคัญขนาดชี้เป็นตายให้กับธุรกิจได้เลย เพราะธุรกิจใดๆที่เจ้าของยังไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดนีได้ชัดเจนแล้ว ธุรกิจนั้นจะเหนื่อยมากในการดำเนินกิจการ คำถามทุกข้อของเราจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึง Big Idea ของธุรกิจตนเอง และช่วยค้นหา กลั่นกรองแนวความคิดของธุรกิจให้ตกผลึกออกมาเป็นรูปธรรมได้ รวมถึงจะสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการทำธุรกิจที่ลูกค้ามีอยู่ในใจนั้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ อะไรคือแนวทางที่ใช่ หลังจากจบขั้นตอนที่ 1 แล้ว เราจึงนำลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ Business…