บทบาทของศิลปินในทัศนะของอาจารย์ทัศนัย เศรษฐเสรี

advertisements

ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในศิลปินที่ตระหนักว่า เสรีภาพมีความสำคัญยิ่งในการสร้างผลงานทางศิลปะ และประชาธิปไตยคือหนทางเดียวที่จะบรรลุเป้­าหมายดังกล่าวได้ ขณะที่บทบาทศิลปินนั้น เป็นมากกว่าการสะท้อนตัวตนของตัวเอง แต่ต้องเป็นปรอทในการวัดอุณหภูมิของสังคมด้วย

ทัศนัย เศรษฐเสรี : ประชาธิปไตยกับศิลปะ (1)

ทัศนัย เศรษฐเสรี : ศิลปะไม่ใช่อาชญากรรม (2)

ทัศนัย เศรษฐเสรี : ศิลปินต้องเป็นปรอทวัดความเปลี่ยนแปลงของสังคม (3)

ที่มา: คืนความจริง ประเทศไทย

Comments are closed.

Post Navigation