ภาพพระอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทั้ง 8 พลูโต (Pluto) และเสียงจากอวกาศ

advertisements

ภาพพระอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทั้ง 8 พลูโต (Pluto)

ท่องเที่ยวในอวกาศ ชมพระอาทิตย์ ดาวเคราะห์ทั้ง 8 และพลูโต (Pluto) ภายใน 2 นาที

ที่มา: Los Angeles Times https://www.facebook.com/latimes/videos/10153534218883010

 

เสียงจากอวกาศที่นาซาบันทึกไว้

The Eerie Sounds of Saturn

Miranda-sounds from space

The Neptune’s sounds

advertisements

The “Voice” of our Earth

Cymatics-The Sounds of Saturn-from Voyager: Sounds of the Cosmos

Jupiter sounds (So Strange!)

ข้อมูลเพิ่มเติมและที่มา: http://science-tech.damn.com/nasa-space-sound/
เรียบเรียง: Learningstudio.info

Tagged on: , ,