รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม ที่ออกข้อสอบประจำ รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้งานบ่อยที่สุด 1,000 จาก Oxford Dictionary ที่ช่วยเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบโทอิค TOEIC

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค TOEIC หมวดธุรกิจ การประชุม

เสียง คำศัพท์ Syllabification Pronunciation ความหมาย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/add/addre/address__us_2.mp3″] address ad·dress /əˈdres, ˈaˌdres [VT] ปราศรัย Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/aff/affil/affiliate__us_2.mp3″] affiliate af·fil·i·ate /əˈfilēˌāt [N] บริษัทในเครือ
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/att/atten/attend__us_1.mp3″] attend at·tend /əˈtend [VT] เข้าร่วม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/a/att/attra/attract__us_1.mp3″] attract at·tract /əˈtrakt [VT] ดึงดูดความสนใจ
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/c/can/cance/cancellation__us_1.mp3″] cancellation can·cel·la·tion /ˌkansəˈlāSHən [N] การยกเลิก
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/g/gat/gathe/gather__us_1.mp3″] gather gath·er /ˈgaT͟Hər [VT] รวมความคิด [VI] ชุมนุม
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/h/hol/hold_/hold__us_1.mp3″] hold hold /hōld [VT] จัดเตรียม [N] การควบคุม Top 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/l/loc/locat/location__us_1.mp3″] location lo·ca·tion /lōˈkāSHən [N] ตำแหน่งที่ตั้ง
productive pro·duc·tive /prəˈdəktiv/ [ADJ] ที่อุดมสมบูร
[sc_embed_player fileurl=”http://www.oxforddictionaries.com/media/american_english/us_pron/s/ses/sessi/session__us_1.mp3″] session ses·sion /ˈseSHən [N] การประชุม

เรียบเรียง: Learningstudio.info