Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง Packaging Design 1. Contain ดีหนักหนา ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ ขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงข้ออื่น ยกตัวอย่างง่ายๆ สมัยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) อาหารที่เราเห็นได้ง่าย คือ ใบตองและไม้กลัด จนเทคโนโลยีการผลิตวัสดุต่างๆ เข้ามา เราก็มีวัสดุที่ใส่อาหารได้คงทนขึ้น พูดได้ว่า ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นั่นแหละ