สื่อสำหรับเด็ก

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิค สำหรับเด็ก Phonic Kids Word Families

advertisements ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิค สำหรับเด็ก Phonic Kids Word Families By Little Fox มีทั้งหมด 20 ตอน www.youtube.com/playlist?list=PLTYeDakuqA3-sPU2FP17Mt3_uvoMvoQYq ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิค สำหรับเด็ก Phonic Kids Word Families By Dandelion· Phonic Kids   เรียบเรียง Learningstudio.info

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book”

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book”

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book” ผลงานของ เลน สมิธ แปลโดย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ นี่คือหนังสือ It’s a book ผลงานของ เลน สมิธ แปลโดย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ อ่านสนุก ที่จริงแล้วทุกคนในบ้านควรได้อ่าน วัตถุที่เราทำได้อย่างเดียวคือ “อ่าน” จะดีกว่าวัตถุที่ทำได้สารพัดได้อย่างไร แต่ที่จริงหนังสือมีประโยชน์หลายอย่าง ใช้ลูบคลำ สูดกลิ่น หนุนหมอน ปัดแมลง เอาขึ้นบังหน้าในระยะประชิด และกำวิ่งออกกำลังกายได้ด้วย   “จะพลิกหรือจะสครอล?” ข้อเขียนนี้เก็บความจากบทความ The Reading Brain in the…

สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

เว็บไซต์ http://parents-in-education.moe.gov.sg มีบทความสำหรับผู้ปกครอง แหล่งความรู้สำหรับเด็กในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล เด็กประถม มัธยมศึกษา การศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา Parents in Education สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นโดยรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ประเทศซึ่งมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งในโลก ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน เป็นแบบอย่างในด้านความคิด ความเชื่อ คุณค่าและพฤติกรรมของเด็กๆ ผู้ปกครองมีส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ที่โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาเจริญเติบโต โรงเรียนและผู้ปกครองต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาหาความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสื่อความรู้สำหรับเด็กมากมายที่น่าสนใจ ให้เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก   ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ปกครองเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ระดับประถมศึกษา http://parents-in-education.moe.gov.sg/pie/slot/u1/Primary%20Education/Resources/NLB-CPDD_JOY%20OF%20READING%202.pdf   ดาวโหลดแอพได้ที่ https://itunes.apple.com เรื่อง learningstudio.info