พัฒนาการเด็ก

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่มือใหม่

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่มือใหม่

คู่มือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับพ่อแม่มือใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ 1. คู่มือสำหรับพ่อแม่มือใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี คลิกเลย https://goo.gl/rsMBY8 2. คู่มือสำหรับพ่อแม่มือใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตอน วัยอนุบาล 3-6 ปี คลิกเลย https://goo.gl/kKLJnE 3. คู่มือสำหรับพ่อแม่มือใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี คลิกเลย https://goo.gl/dYMEmf 4. คู่มือสำหรับพ่อแม่มือใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด คลิกเลย https://goo.gl/uYqi6o ที่มา : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย thaipediatrics.org

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

ถอดความบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ จัดการ โดย ทพ.วัลลภ ธีรเวชกุล ถอดความโดย แม่จิ๊บ หากมีคนถามว่า ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง? เพราะบันได 7 ขั้น เด็กที่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครองตามบันได 7 ขั้นและทำบันไดในแต่ละขั้นให้สมบูรณ์ ย่อมมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า บันได 7 ขั้น มีดังนี้ 1. แม่มีจริง object constancy :ในช่วง 1 ขวบแรกของชีวิต…