ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ สำหรับเด็ก Phonics Kids

advertisements

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิค สำหรับเด็ก Phonics Kids Word Families By Little Fox มีทั้งหมด 20 ตอน www.youtube.com/playlist?list=PLTYeDakuqA3-sPU2FP17Mt3_uvoMvoQYq

 

advertisements

เรียบเรียง Learningstudio.info