คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary

Butter Knife แปลว่า มีดปาดเนย
Bread Plate แปลว่า จานใส่ขนมปัง
Water Goblet แปลว่า แก้วน้ำเปล่า
Dessert Spoon and Fork แปลว่า ช้อนและส้อมสำหรับขนมหวาน
Red Wine Glass แปลว่า แก้วไวน์แดง
White Wine Glass แปลว่า แก้วไวน์ขาว
Napkin แปลว่า ผ้าเช็ดปาก
Salad Fork แปลว่า ส้อมสลัด
Dinner Fork แปลว่า ส้อม
Salad Plate แปลว่า จานสลัด
Dinner Plate แปลว่า จาน
Dinner Knife แปลว่า มีด
Salad Knife แปลว่า มีดสลัด
Dinner Spoon แปลว่า ช้อน
Soup Spoon แปลว่า ช้อนซุป

ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร on dinner table vocabulary