สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

advertisements

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

CoComelon

www.youtube.com/CoComelon/videos

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

British Council

http://learnenglishkids.britishcouncil.org

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Oxford Owl

www.oxfordowl.co.uk

advertisements
สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

Nickjr.

www.nickjr.com/kids

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ แนะนำเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 

PBS KIDS

http://pbskids.org

PBS

เรียบเรียง จิตตานันท์ ทองทับ