คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language) หมวดทักทายและขอบคุณ

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมวดทักทาย ขอบคุณ และบอกลา
ทักทาย
ในประเทศญี่ปุ่น จะมีการทักทายที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา
โอะฮะโยะ โกะไซมัสซึ (Ohayo Gozaimasu) การทักทายในตอนเช้า
คนนิจิวะ (Konnichiwa) การทักทายในตอนกลางวัน
คมบังวะ (Kombanwa) การทักทายในตอนเย็น

ขอบคุณ
อะริกะโตะ โกะไซมัส (Arigatou Gozaimasu)  การกล่าวขอบคุณ
โดอิตะชิมะชิเตะ (Doitashimashite) ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ เป็นการตอบรับคำขอบคุณ
หรืออาจจะใช้ โคะชิระ โคะโซะ (Kochira koso) แปลว่า ด้วยความยินดีค่ะ

บอกลา
ซะโยะนะระ (Sayonara) การบอกลากัน

ฝึกฟังและพูด (มีไฟล์เสียง)
japanese-lesson.com/conversation/basic_japanese/basic01.html

ที่มาข้อมูล การท่องเที่ยวญี่ปุ่น – Visit Japan