โรคเมอร์ส๎ โควี (MERS – CoV) รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วิธีป้องกันตัว

โรคเมอร์ส๎ โควี (MERS – CoV) รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วิธีป้องกันตัว 


ที่มา: Mahidol Channel

โรคเมอร์ส๎ โควี (MERS - CoV) รู้จักไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วิธีป้องกันตัว

ที่มา อินโฟกราฟิกส์ โรงพยาบาลสมิติเวช

เอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา ขององค์การอนามัยโลก แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิรรธน์

ที่มา: http://www.slideshare.net/NamchaiChewawiwat/ebola-virus-disease