วัฒนธรรมไซเบอร์ (Cyber Culture)

ตรรกะวิบัติที่พบบ่อยที่สุดในเน็ตไทย

ตรรกะวิบัติที่พบบ่อยที่สุดในเน็ตไทย 1) ชอบยิงหุ่นฟาง – เอาจุดที่อ่อนที่สุดของฝ่ายตรงข้ามมาขยายใหญ่ให้พองโตเกินกว่าที่เขาพูด และโจมตีแต่เฉพาะจุดนั้นราวกับว่าเขาพูดแต่จุดนั้น ไม่เคยมีเหตุผลอื่นเลย 2) ปากอ้างคัมภีร์ – ยกหลักการหรือนามธรรมกว้างๆ เช่น ศีลห้า มรรคแปด หลักธรรมาภิบาล ตลาดคือพระเจ้า ฯลฯ และชอบยกมาเป็นพืดให้อ่านจนเวียนหัวตาลาย ทั้งที่บอกอะไรเกี่ยวกับกรณีที่กำลังถกกันอยู่ไม่ได้เลย 3) ชิ่งหนีกลบเกลื่อน – เวลาใช้เหตุผลสู้คนอื่นไม่ได้ก็ใช้วิธีเบี่ยงประเด็น ไพล่ไปพูดเรื่องอื่นที่ตัวเองใช้เหตุผลได้ดีกว่า เพื่อกลบเกลื่อนความไร้เหตุผลในเรื่องที่กำลังถกกันอยู่ 4) ซบเพื่อนซบครู – ไม่ชอบใช้เหตุผลด้วยตัวเอง ชอบยกแต่คำกล่าวของเพื่อน ครู นักวิชาการ ฯลฯ ขึ้นมา แล้วพอถูกซักไซ้ไล่เลียง ก็แน่นอนว่าให้เหตุผลแทนไม่ได้เลย 5) ก็กูเก็บกด– ไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรกันอยู่ ก็จะยกประเด็นคาใจที่ตัวเองชอบด่าขึ้นมา…