พจนานุกรมออนไลน์ ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น

พจนานุกรมออนไลน์ ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ

japanese -english dictionary

http://ejje.weblio.jp/