EF

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1-2

ถอดความบรรยายเรื่อง เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย Executive Function (EF) ตอนที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ จัดการ โดย ทพ.วัลลภ ธีรเวชกุล ถอดความโดย แม่จิ๊บ หากมีคนถามว่า ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง? เพราะบันได 7 ขั้น เด็กที่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครองตามบันได 7 ขั้นและทำบันไดในแต่ละขั้นให้สมบูรณ์ ย่อมมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า บันได 7 ขั้น มีดังนี้ 1. แม่มีจริง object constancy :ในช่วง 1 ขวบแรกของชีวิต…