หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)

E-books หนังสือหายาก จากหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-books หนังสือหายาก จากหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-books หนังสือหายาก จากหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดสาขา วังท่าพระ ได้รวบรวมหนังสือเก่า/หายากที่มีการจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ลงไป จัดทำเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้มีการอ่านหนังสือเก่าที่มีคุณค่ากันมากขึ้น และเป็นการช่วยอนุรักษ์ตัวเล่มหนังสือเก่าอีกแบบหนึ่ง ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ ซึ่งมีรายชื่อหนังสือหายากที่สามารถเข้าใช้บริการได้ มีจำนวน 487 รายชื่อ มีดังนี้ • A week in Siam January 1867   ของ The Marquis of Beauvoir     เลขหมู่ DS563.5 .M37…