ภาพตัดต่อ (Montage)

The Dialectics of Seeing : Walter Benjamin and the Arcades Project

Natural History : Fossil Susan Buck Morss is Professor of Political Philosophy and Social Theory -หนังสือ The Dialectics of Seeing : Walter Benjamin and the Arcades Project เป็นการพูดถึงบทความของ Walter Benjamin ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่เขาเขียนไว้แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดย Susan Buck Morss นักปรัชญาการเมืองและนักทฤษฎีทางสังคม -Natural History : Fossil เป็นบทความบทหนึ่งจากหนังสือเล่มดังกล่าว…