ภาพประกอบ (illustration)

งานแสดงผลงานภาพประกอบสำหรับเด็กของนักศึกษา Anglia Ruskin University

นิทรรศการของนักศึกษาที่จบการศึกษามหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University จัดที่ร้านหนังสือ Foyles ใน London ภายในงานมีการแสดงขั้นตอนการทำหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก ตั้งแต่การออกแบบตัวละคร การจัดองค์ประกอบของภาพ การสร้างเรื่องราว เรียนรู้เรื่องสีและรสนิยมทางศิลปะ Daisy Hirst  Benjamin Hillman Steve Antony Tamsin Gilbert Jo Fernihough  ที่มา:    blog.roodo.com/zitosqu  www.facebook.com/zitozito