งานแสดงผลงานภาพประกอบสำหรับเด็กของนักศึกษา Anglia Ruskin University

นิทรรศการของนักศึกษาที่จบการศึกษามหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University จัดที่ร้านหนังสือ Foyles ใน London ภายในงานมีการแสดงขั้นตอนการทำหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็ก ตั้งแต่การออกแบบตัวละคร การจัดองค์ประกอบของภาพ การสร้างเรื่องราว เรียนรู้เรื่องสีและรสนิยมทางศิลปะ

Benjamin Hillman