รัฐศาสตร์ (Political Science)

ความรู้เรื่อง ตำแหน่งทางการทูต

ทำความรู้จักกับตำแหน่งทางการทูต หลายท่านอาจต้องมีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ไม่ว่าจะของประเทศไทยเอง หรือของต่างประเทศ ดังนั้นการทำความรู้จักกับตำแหน่งในคณะทูตานุทูตเอาไว้เพื่อใช้ในการติดต่อหรือเพื่อประดับความรู้ก็ไม่เสียหลายค่ะ สถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่ง ที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ก็คือ เอกอัครราชทูต ( Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary: เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม) ท่านผู้อ่านอาจจะได้ยินบ่อยๆ ในข่าวในพระราชสำนักค่ะ เวลาท่านเอกอัครราชทูตทั้งหลายเข้าถวายบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อไปปฎิบัติราชการเป็นผู้แทนพระองค์ฯ ในต่างประเทศ ซึ่งคำนี้ หมายถึง เอกอัครราชทูตที่รัฐผู้ส่งแต่งตั้งไปยังรัฐผู้รับโดยมอบหมายอำนาจให้ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของรัฐผู้ส่ง หากท่านเอกอัครราชทูตมิได้มีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐผู้รับก็จะเรียกว่า Non-resident Ambassador อัครราชทูต (Minister) ตำแหน่งทางการทูตนี้ ถ้าเห็นแค่ภาษาอังกฤษ อย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรีนะคะ เพราะว่าคำนี้ในทางการทูตจะหมายถึง เบอร์ 2 ของสถานเอกอัครราชทูตค่ะ เป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากเอกอัครราชทูต อุปทูต (Chargé d’affaires)…