รัฐศาสตร์ (Political Science)

ความรู้เรื่อง ตำแหน่งทางการทูต

ทำความรู้จักกับตำแหน่งทางการทูต หลายท่านอาจต้องมีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ไม่ว่าจะของประเทศไทยเอง หรือของต่างประเทศ ดังนั้นการทำความรู้จักกับตำแหน่งในคณะทูตานุทูตเอาไว้เพื่อใช้ในการติดต่อหรือเพื่อประดับความรู้ก็ไม่เสียหลายค่ะ