ปฐมวัย (Early Childhood Education )

พัฒนาการเด็ก การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี

พัฒนาการเด็ก การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี

การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ในมุมมองของนักจิตวิทยา (คนนี้) ในมุมมองของตนเองมีความเชื่อว่า “ร่างกายที่พร้อม เท่ากับฐานที่มั่นคง เมื่อมีฐานที่มั่นคง เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน”

พัฒนาการเด็ก ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน (6Q)

สมัยก่อนเรารู้ว่าคนเก่งนั้นต้องมีไอคิวสูง แต่เรากลับพบว่าคนที่ IQ สูงแต่ EQ ต่ำ MQ ต่ำ นั้นก่อปัญหามากมายในสังคม ทำให้นักวิจัยศึกษาว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริง หรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นจะต้องมีถึง 6 Q กันเลยทีเดียว ปัจจุบันจึงไม่เน้นให้พ่อแม่มุ่งเน้นเคร่งเครียดยัดเยียดทางความรู้วิชาการให้กับเด็กๆ จนลืมนึกถึงความสุขและมั่นคงทางใจของเด็ก รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และการออกกำลังกาย เพราะทุกส่วนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญของเด็ก จึงเรียกว่าเก่งครบทุกแง่มุมตัวจริงค่ะ แต่น่าเสียดายมากที่ระบบการศึกษาของไทยยังล้าสมัยมาก วัดเด็กที่คะแนนสอบอย่างเดียวตะพึดตะพือ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะคะ หากลูกเราผลการเรียนไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเราไม่เก่งหรือแย่ไปหมด เพราะยังมีอีกหลายแง่มุมเลยที่จะบอกว่าเด็กเก่ง อาทิเช่น ลูกเราเล่นกีฬาเก่ง ลูกเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ดี หรือลูกเราเป็นคนที่จิตใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้คะแนนสอบของเด็กเลยทีเดียว 6Q คือ ความฉลาดด้านต่างๆ ได้แก่ 1. IQ : INTELLIGENCE…