30 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ พูดให้กำลังใจ

advertisements

30 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ พูดให้กำลังใจ ต้องได้ใช้แน่ๆ
30 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ พูดให้กำลังใจ

1. Keep going! – ทำต่อไปเรื่อยๆ นะ
2. You can do it! – คุณทำได้แน่
3. Don’t give up! – อย่ายอมแพ้สิ
4. Believe in yourself. – เชื่อในตัวเอง
5. Stay positive. – คงความเชื่อมั่น (และคิดในทางบวก)
6. Never stop trying. – อย่าหยุดพยายาม
7. You’re making progress. – คุณกำลังก้าวไปข้างหน้านะ
8. Keep pushing forward. – ดันต่อไป
9. You’re on the right track. – คุณทำได้ถูกทางแล้ว
10. You’re capable of great things. – คุณมีความสามารถทำสิ่งใหญ่ๆ ได้
11. Don’t be afraid to take risks. – อย่ากลัวที่จะลองเสี่ยง
12. Your effort will pay off. – ความพยายามของคุณจะมีผลตอบแทนที่ดีๆ
13. You have what it takes. – คุณมีดีพอที่จะทำมันสำเร็จได้
14. Keep your head up. – เชิดหน้าเข้าไว้
15. You’re stronger than you think. – คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด
16. Don’t let setbacks discourage you. – อย่าให้ความล้มเหลวทำให้คุณท้อแท้
17. You’re doing great! – คุณทำได้ดีมาก
18. Take one step at a time. – ทำทีละก้าว
19. You’re getting better every day. – คุณดีขึ้นทุกวัน
20. Trust the process. – เชื่อในกระบวนการ
21. Your determination is inspiring. – ความมุ่งมั่นของคุณเป็นแรงบันดาลใจ
22. Keep believing in yourself. – ยังคงเชื่อในตัวเอง
23. Don’t be afraid to ask for help. – อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ
24. You’re not alone in this. – คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในสิ่งนี้
25. Embrace challenges as opportunities for growth. – ยอมรับความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต
26. Surround yourself with positive people. – รอบตัวกับคนที่คิดบวก
27. Stay focused on your goals. – คงความมุ่งหมายของคุณ
28. You’re capable of overcoming any obstacle. – คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆ ได้
29. Take a break when you need it. – หยุดพักเมื่อคุณจำเป็นต้องการ
30. Remember how far you’ve come. – จำไว้ว่าคุณไปได้ไกลขนาดไหนแล้ว