150 คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน HSK 1

150 คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน HSK 1


 1. ài

  รัก


 2. แปด
 3. 爸爸
  bà ba

  พ่อ
 4. 杯子
  bēi zi

  ถ้วย
 5. 北京
  běi jīng

  ปักกิ่ง

 6. běn

  นี้
 7. 不客气
  bú kè qi

  ยินดีต้อนรับค่ะ


 8. อย่า

 9. cài

  จาน

 10. chá

  ชา

 11. chī

  กิน
 12. 出租车
  chū zū chē

  แท็กซี่
 13. 打电话
  dǎ diàn huà

  โทรศัพท์


 14. ใหญ่

 15. de

  ของ

 16. diǎn

  จุด
 17. 电脑
  diàn nǎo

  คอมพิวเตอร์
 18. 电视
  diàn shì

  โทรทัศน์
 19. 电影
  diàn yǐng

  ฟิล์ม
 20. 东西
  dōng xi

  สิ่ง

 21. dōu

  ทั้งหมด


 22. อ่าน
 23. 对不起
  duì bu qǐ

  ฉันขอโทษ

 24. duō

  มากมาย
 25. 多少
  duō shǎo

  เท่าไหร่
 26. 儿子
  ér zi

  ลูกชาย

 27. èr

  สอง
 28. 饭店
  fàn diàn

  ร้านอาหาร
 29. 飞机
  fēi jī

  อากาศยาน
 30. 分钟
  fēn zhōng

  นาที
 31. 高兴
  gāo xìng

  มีความสุข


 32. อา
 33. 工作
  gōng zuò

  งาน

 34. gǒu

  หมา
 35. 汉语
  hàn yǔ

  ชาวจีน

 36. hǎo

  มันดี

 37. hào

  จำนวน


 38. ดื่ม


 39. กับ

 40. hěn

  มาก
 41. 后面
  hòu miàn

  ข้างหลัง

 42. huí

  กลับไป

 43. huì

  ประชุม


 44. จำนวนน้อย

 45. jiā

  บ้าน

 46. jiào

  โทร
 47. 今天
  jīn tiān

  ทุกวันนี้

 48. jiǔ

  เก้า

 49. kāi

  เปิด

 50. kàn

  ดู
 51. 看见
  kàn jiàn

  ดู

 52. kuài

  ชิ้น

 53. lái

  มา
 54. 老师
  lǎo shī

  ครู

 55. le

  ขึ้น

 56. lěng

  หนาว


 57. ใน

 58. liù

  หก

 59. ma
  ใช่ไหม?
 60. 妈妈
  mā ma

  แม่

 61. mǎi

  ซื้อ

 62. māo

  แมว
 63. 没关系
  méi guān xi

  ไม่เป็นไร
 64. 没有
  méi yǒu

  ไม่
 65. 米饭
  mǐ fàn

  ข้าว
 66. 名字
  míng zi

  ชื่อจริง
 67. 明天
  míng tiān

  พรุ่งนี้


 68. ที่ไหน?
 69. 哪儿
  nǎ er

  ที่ไหน?


 70. ที่

 71. ne

  อะไร

 72. néng

  สามารถ


 73. คุณ

 74. nián

  ปี
 75. 女儿
  nǚ ér

  ลูกสาว
 76. 朋友
  péng you

  เพื่อน
 77. 漂亮
  piào liang

  น่ารัก
 78. 苹果
  píng guǒ

  แอปเปิ้ล


 79. เซเว่น
 80. 前面
  qián miàn

  ด้านหน้า

 81. qián

  เงิน

 82. qǐng

  กรุณา


 83. ไปกับ


 84. ความร้อน

 85. rén

  คน
 86. 认识
  rèn shi

  ความเข้าใจ

 87. sān

  สาม
 88. 商店
  shāng diàn

  เก็บ

 89. shàng

  บน
 90. 上午
  shàng wǔ

  เช้า

 91. shǎo

  น้อย

 92. shéi

  ใคร?
 93. 什么
  shén me

  อะไร

 94. shí

  สิบ
 95. 时候
  shí hou

  เวลา

 96. shì

  ใช่

 97. shū

  หนังสือ

 98. shuǐ

  น้ำ
 99. 水果
  shuǐguǒ

  ผลไม้
 100. 睡觉
  shuì jiào

  เข้านอน

 101. shuō

  พูด


 102. สี่

 103. suì

  ปี


 104. เขา


 105. เธอเป็น

 106. tài

  เกินไป
 107. 天气
  tiān qì

  สภาพอากาศ

 108. tīng

  ฟัง
 109. 同学
  tóng xué

  เพื่อนร่วมชั้น

 110. wèi

  สวัสดี (อุทาน)


 111. ผม, ฉัน
 112. 我们
  wǒ men

  เรา


 113. ห้า
 114. 喜欢
  xǐ huan

  ชอบ

 115. xià

  ภายใต้
 116. 下午
  xià wǔ

  ในช่วงบ่าย
 117. 下雨
  xià yǔ

  ฝน
 118. 先生
  xiān sheng

  นาย
 119. 现在
  xiàn zài

  ตอนนี้

 120. xiǎng

  คิดถึงคุณ

 121. xiǎo

  เล็ก
 122. 小姐
  xiǎo jie

  นางสาว

 123. xiē

  บาง

 124. xiě

  เขียน
 125. 谢谢
  xiè xie

  ขอขอบคุณ
 126. 星期
  xīng qī

  สัปดาห์
 127. 学生
  xué sheng

  นักเรียน
 128. 学习
  xué xí

  เรียน
 129. 学校
  xué xiào

  โรงเรียน


 130. หนึ่ง
 131. 一点儿
  yī diǎn er

  เล็กน้อย
 132. 医生
  yī shēng

  แพทย์
 133. 医院
  yī yuàn

  โรงพยาบาล
 134. 衣服
  yī fu

  เสื้อผ้า
 135. 椅子
  yǐ zi

  ก้าอี้

 136. yǒu

  มี

 137. yuè

  เดือน
 138. 再见
  zài jiàn

  ลาก่อน

 139. zài

  ใน
 140. 怎么
  zěn me

  ยังไง
 141. 怎么样
  zěn me yàng

  ยังไง

 142. zhè

  นี้
 143. 中国
  zhōng guó

  ประเทศจีน
 144. 中午
  zhōng wǔ

  เที่ยง

 145. zhù

  มีชีวิต
 146. 桌子
  zhuō zi

  โต๊ะ


 147. คำ
 148. 昨天
  zuó tiān

  เมื่อวาน

 149. zuò

  ทำ

 150. zuò

  นั่ง

เรียบเรียง learningstudio.info