“คนในโลกสมัยใหม่” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

advertisements

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาว่าด้วย คนในโลกสมัยใหม่อ่านบทความ คลิกที่นี่

advertisements

JSA-31-1-front-cover

ที่มา: http://socanth.tu.ac.th/outreach/jsaonline/vol-31-1-jan-jun-2012