คำถามภาษาอังกฤษ Question Words

advertisements

คำถามภาษาอังกฤษ Question Words หรือ คำถามขึ้นต้นด้วย “W” “H”

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Question Words
Who คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คน
เขาคือใคร? นั่นแนนซี่
Where คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สถานที่
เขาอาศัยอยู่ที่ไหน? อยู่ในบอสตัน
Why คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล
ทำไมเขาหลับเร็ว? เพราะเขาต้องตื่นแต่เช้า
When คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา
คุณไปทำงานเมื่อไหร่? เวลา 7:00 น.
How คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วิธีการ
คุณเดินทางไปที่ทำงานด้วยวิธีใด? โดยรถยนต์
What คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัตถุ ความคิด หรือการกระทำ
คุณทำงานอะไร? ผมเป็นวิศวกร
Which คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การเลือก
คุณจะเลือกอันไหน? เลือกอันสีแดง
Whose คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การแสดงความเป็นเจ้าของ
ใครเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้? อลันเป็นเจ้าของ
Whom คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กรรมของการกระทำ หรือผู้ถูกกระทำ
ใครมาพบกับคุณตอนบ่าย? ฉันพบกับผู้จัดการคนใหม่
What Kind คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำอธิบาย
ดนตรีแบบไหนที่คุณชื่นชอบ? ฉันชอบเพลงเบาๆ
What time คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา
ปกติคุณนอนเวลาอะไร? ปกติฉันนอนเวลา 21:oo น.
How many คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน นับได้
มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่? มีนักเรียนจำนวน 24 คน
How much คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ จำนวน ราคา นับไม่ได้
เวลาเท่าไหร่ที่เราจะไป? 10 นาที
How long คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะ เวลา
คุณต้องการจะพักที่โรงแรมฮิลคันกี่คืน? ฉันคิดว่าหนึ่งอาทิตย์น่าจะพอ ขอบคุณ
How often คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความถี่
คุณไปยิมบ่อยแค่ไหน? ฉันไป 2 ครั้งต่อสัปดาห์
How far คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ระยะทาง
โรงเรียนคุณอยู่ห่างออกไประยะเท่าไหร่? หนึ่งไมล์
How Old คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ อายุ
คุุณอายุเท่าไหร่? ฉันอายุ 16 ปี
How Come คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เหตุผล
ทำไมคุณไม่มาเยี่ยมแม่บ่อยๆ ? ฉันก็ไม่รู้สิ อาจเพราะแม่อยู่ไกล

แปลภาษาไทย Learningstudio.info