สื่อการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สื่อการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ฟรีๆ พร้อมคลิปวีดีโอตัวอย่างการฝึกออกเสียงจาก Teacher Sam English เอาไว้เป็นไกด์ในการเรียนการสอนได้เลย

1. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Phonics Beginning word sounds.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePU05ZdXdXZHVHRzg

2. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Phonics Short a sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePSGNHZ3djZEJfRlk

3. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Phonics Short e sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePTzhVR0tUT2hfeU0

4. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Phonics Short i sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePV2h6MjVHQXIxSUE

advertisements

5. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Phonics Short o sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePZVpwNVotendlRk0

6. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Phonics Short u sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePZ2VGeWstSEN6UW8

7. ฝึกออกเสียงโฟนิคส์ Words with consonant blends
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePV1hDRUNkTlhiS2s

คลิปวีดีโอตัวอย่างการฝึกออกเสียงจาก Teacher Sam English
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbymtd1TNbVSArxIcP8ALQEp6zxICLLVD

ที่มา https://www.facebook.com/pundek2pasa/