สื่อการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics สำหรับเด็ก

advertisements

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ฟรีๆ สื่อการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics สำหรับเด็ก พร้อมคลิปวีดีโอตัวอย่างการฝึกออกเสียงจาก Teacher Sam English เอาไว้เป็นไกด์ในการเรียนการสอนได้เลย

1. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics Beginning word sounds.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePU05ZdXdXZHVHRzg

2. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics Short a sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePSGNHZ3djZEJfRlk

3. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics Short e sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePTzhVR0tUT2hfeU0

4. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics Short i sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePV2h6MjVHQXIxSUE

5. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics Short o sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePZVpwNVotendlRk0

6. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Phonics Short u sound.
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePZ2VGeWstSEN6UW8

7. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิคส์ Words with consonant blends
https://drive.google.com/open?id=0BxWzKWBITiePV1hDRUNkTlhiS2s

คลิปวีดีโอตัวอย่างการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษจาก Teacher Sam English
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbymtd1TNbVSArxIcP8ALQEp6zxICLLVD

ที่มา www.facebook.com/pundek2pasa/photos/a.776593635757225.1073741828.776582165758372/1027082617374991/?type=3&theater