เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 2

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน

บทที่ 16 ไปซื้อที่ไหน?

บทที่ 17 พู่กันราคาด้ามละเท่าไหร่?

บทที่ 18 ไม่ทันแล้ว

บทที่ 19 ทำให้พวกคุณรอเสียเวลา

บทที่ 20 ลองดู

บทที่ 21 โทรศัพท์

บทที่ 22 รอเขาโทรกลับ

advertisements

บทที่ 23 ทำไมโทรไม่ติด
 

บทที่ 24 ครอบครัวผมมีสมาชิก 6 คน

บทที่ 25 มาเที่ยวที่บ้านผม

บทที่ 26 หลงทาง

บทที่ 27 ไปทางไหน?

บทที่ 28 ไปซื้อที่ไหน?

บทที่ 29 ไปชายทะเล

บทที่ 30 ลูกๆ อายุเท่าไหร่แล้ว?

เรียนภาษาจีนออนไลน์ วิดีโอสอนพูดจีน บทสนทนาภาษาจีน 30 บท ตอนที่ 1

https://www.learningstudio.info/learn-chinese-conversation-1/

เรียบเรียง learningstudio.info