แหล่งดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรีสำหรับงานออกแบบ งานเขียนบทความ (Free Stock Photos and Videos for Designer and Writer)

advertisements

แหล่งดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรีสำหรับงานออกแบบ งานเขียนบทความ (Free Stock Photos and Videos for Designer and Writer)

เว็บไซต์ดาวน์โหลดภาพและวิดีโอฟรีสำหรับนักออกแบบและนักเขียนทั้งแบบนำไปใช้ส่วนบุคคลและสำหรับงานเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ควรอ่านเงื่อนไขการนำไปใช้ของแต่ละภาพก่อนดาวน์โหลดและนำไปใช้
แหล่งดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรีสำหรับงานออกแบบ งานเขียนบทความ (Free Stock Photos and Videos for Designer and Writer)

advertisements

ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรี http://pixabay.com
ดาวโหลดรูปฟรี https://pikwizard.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://pexels.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://unsplash.com 
ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรี http://lifeofpix.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://resplashed.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://gratisography.com 
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://publicdomainarchive.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://picjumbo.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://foter.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://stocksnap.io/ 
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://finda.photo/
ดาวน์โหลดรูปฟรี www.freeimages.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://burst.shopify.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://images.superfamous.com/ 
ดาวน์โหลดรูปฟรี www.everystockphoto.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี www.rgbstock.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี www.stockvault.net/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://startupstockphotos.com/
ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรี https://mmtstock.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://picography.co/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://realisticshots.com/
ดาวน์โหลดรูปท่องเที่ยวฟรี (travel photos /Attribution-Non Commercial) https://www.bucketlistly.blog/photos/
ดาวน์โหลดรูปอาหารฟรี (food photos)
https://www.foodiesfeed.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://morguefile.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://kaboompics.com/ 100% free usage rights to bloggers, marketers, or even just to use on social media.
ดาวน์โหลดรูป วิดีโอ และเวกเตอร์ฟรี http://imcreator.com/free
ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรี http://www.splashbase.co/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://epicantus.tumblr.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://www.designerspics.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://shotstash.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://littlevisuals.co/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://getrefe.com/downloads/category/free/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://streetwill.co
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://fancycrave.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://getrefe.tumblr.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://isorepublic.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://magdeleine.co/license/cc0
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://shutteroo.com 
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://imagebase.net/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://albumarium.com/
ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอฟรี http://freenaturestock.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://www.stock-image-point.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี https://www.goodfreephotos.com/
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://snapwiresnaps.tumblr.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://stokpic.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://thepicpac.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://barnimages.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://stock-image-point.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://jaymantri.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://goodstock.photos
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://stock.tookapic.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://littlevisuals.co
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://negativespace.co
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://nos.twnsnd.co
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://photocrops.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://picography.co
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://realisticshots.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://skitterphoto.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://travelcoffeebook.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://cc0.photo
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://jeshoots.com
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://moveast.me
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://cupcake.nilssonlee.se
ดาวน์โหลดรูปฟรี http://flickr.com (**เลือกรูปที่ Commercial use allowed)
***เช็คข้อมูลก่อนดาวน์โหลด บางเว็บให้ใช้รูปฟรีแต่มีกฎต้องให้เครดิต
เรียบเรียง www.learningstudio.info