คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดครอบครัว Family Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดครอบครัว Family Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดครอบครัวFamily VocabularyPhoto by Tyler Nix on Unsplash

father/dad (ฟา’-เธอร์)/แดด = คุณพ่อ
mother/mom (มา’-เธอร์)/มัม = คุณแม่
older brother (โอล’-เดอร์ บรา’-เธอร์) = พี่ชาย
older sister (โอล’-เดอร์ ซิซ’-เทอร์) = พี่สาว
younger brother (ยัง’-เกอร์ บรา’-เธอร์) = น้องชาย
younger sister (ยัง’-เกอร์ ซิซ’-เทอร์) = น้องสาว
grandpa (แกรน’-พา) = คุณปู่, คุณตา
grandma (แกรน’-มา) = คุณย่า, คุณยาย
uncle (อัง’-เคิล) = คุณลุง, อาชาย, น้าชาย
aunt (แอนท) = คุณป้า, อาหญิง, น้าหญิง
parents (แพ’-เรินทซ) = พ่อแม่
cousin (คะ’-เซิน) = ลูกพี่ลูกน้อง
siblings (ซิ’-บลิงซ) = พี่น้อง
เรียบเรียง learningstudio.info