เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

advertisements

แนะนำเว็บไซต์สำหรับเรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดทำในรูปแบบมัลติมีเดียสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mtl.moe.edu.sg/xuele/MOE_web/main.html 

ตัวอย่างการเข้าถึงบทเรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

1. คลิกที่เมนูภาพภาษาจีน (ในกรอบสีแดง)

เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

2. คลิกเลือกบทเรียน (ในกรอบสีแดง)

advertisements

เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

3. คลิกเลือกเมนูภาพภาษาจีน ในกรอบสีแดง และกรอบสีเขียวตามลำดับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

4. คลิกเมนูภาพภาษาจีน ก็จะเข้าสู่เนื้อหาการสอนภาษาจีน

เรียนภาษาจีนออนไลน์จากสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์

จากภาพข้างต้นเป็นแค่เพียงตัวอย่างการเข้าถึงเมนู เพื่อเข้าสู่บทเรียนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ ผู้ปกครอง และเด็กๆ หรือผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนออนไลน์ด้วยตัวเอง เลือกคลิกที่เมนูต่างๆ เพื่อเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจอื่นๆ (หรือเข้าไปที่ www.mtl.moe.edu.sg ก็เข้าสู่บทเรียนได้เช่นกันค่ะ ^^)

Image: www.mtl.moe.edu.sg
Text: learningstudio.info