คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2

advertisements คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2 กราบ 3 ครั้ง = ไป้-ซาน-ชื่อ กราบแบมือ = เชิง-ไค-โส่ว จุดธูป 3 ดอก = ซาน-เกิน-เซียง กระถางธูป = เซียง-หลู … Continue reading คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2