คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

กราบ 3 ครั้ง = ไป้-ซาน-ชื่อ
กราบแบมือ = เชิง-ไค-โส่ว

จุดธูป 3 ดอก = ซาน-เกิน-เซียง
กระถางธูป = เซียง-หลู
เทศน์ / แสดงธรรม = เซวียน-เจี่ยง
วันพระ = โฝ-ยรื่อ / โฝ-เจี้ยว-เจี๋ย-ยรื่อ
เวียนเทียน = ยร่าว-ฝู / สวิน-จู๋-หลี่
ฟังธรรม = ทิง-จิง
บำเพ็ญเพียร = ซิว-สิง
ตักบาตร / ใส่บาตร = ใจ-เซิง / ปู้-ซือ
สวดมนต์ = ซ่ง-จิง / เนี่ยน-จิง
แผ่เมตตา = ซื่อ-ฝู
กรวดน้ำ / เจริญพระพุทธมนต์ = ส่า-ฝา-สุ่ย
สักการะ = ฟู่ / จิ้ง-เฟิ่ง
สายสิญจน์ = ฉี-ฝู-เซี่ยน
จาริกแสวงบุญ = เฉา-เซิ่ง
สร้างกุศล = จี-เต๋อ / สิง-ซ่าน
การบวชเณร = ซา-มี๋-ที่-ตู้-ถี่
การบวชพระ = เหอ-ซ่าง-ที่-ตู้-หลี่
การบวชชี = หนี-กู-ที่-ตู้-หลี่
สังฆภัณฑ์ = ปู้-ซือ-ผิ่น
น้ำมนต์ = เซิ่ง-สุ่ย
บิณฑบาตร = ฮว่า-เยวียน
ขอพร / อธิษฐาน / ภาวนา = ฉี-ฉิว

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1
https://www.learningstudio.info/chinese-buddhism-vocabulary01/

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1

ที่มา www.facebook.com/pg/www.chinesehouse.co.th/photos/?tab=album&album_id=202517290398962

Post Navigation