คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1

advertisements คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1 advertisements พระรัตนตรัย = ซาน-เป่า / ซาน-กุย พุทธศาสนา / ธรรมะ = โฝ-เจี้ยว  พระพุทธ =โฝ พระธรรม = ฝ่า พระสงฆ์ = เซิง พระธรรมเทศนา = โฝ-ทว๋อ-ซวอ-ฝ่า พระศรีศากยมุนี = ซื่อ-เจีย-โม๋ว-หนี นมัสการ =  เฉา-ไป้ ไหว้พระ = ไป้-โฝ พนมมือ = ซวาง-โส่ว-เหอ-สือ กราบ 3 ครั้ง = ไป้-ซาน-ซื่อ กราบแบบมือ = เชิง-ไค-โส่ว จุดธูป 3 ดอก = ซาน-เกิน-เซียง กระถาง = เซียง-หลู เทศน์ … Continue reading คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1