คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 1

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา00

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา00

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

advertisements

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา

พระรัตนตรัย = ซาน-เป่า / ซาน-กุย
พุทธศาสนา / ธรรมะ = โฝ-เจี้ยว 
พระพุทธ =โฝ
พระธรรม = ฝ่า
พระสงฆ์ = เซิง
พระธรรมเทศนา = โฝ-ทว๋อ-ซวอ-ฝ่า
พระศรีศากยมุนี = ซื่อ-เจีย-โม๋ว-หนี
นมัสการ =  เฉา-ไป้
ไหว้พระ = ไป้-โฝ
พนมมือ = ซวาง-โส่ว-เหอ-สือ
กราบ 3 ครั้ง = ไป้-ซาน-ซื่อ
กราบแบบมือ = เชิง-ไค-โส่ว
จุดธูป 3 ดอก = ซาน-เกิน-เซียง
กระถาง = เซียง-หลู
เทศน์ / แสดงธรรม = เซวียน-เจี่ยง

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2
https://www.learningstudio.info/chinese-buddhism-vocabulary02/

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับวัด พระพุทธศาสนา 2

ที่มา https://www.facebook.com/pg/www.chinesehouse.co.th/photos/?tab=album&album_id=202517290398962

Post Navigation