Kids Media (สื่อสำหรับเด็ก)

สื่อ”เพลงกล่อมไทย” บทเพลงกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย

advertisements สื่อ”เพลงกล่อมไทย” บทเพลงกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย ในโครงการวาดเพลงกล่อมไทย Pleng Klom Thai จัดทำโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อำนวยการสร้างสรรค์โดย อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช สร้างสรรค์ภาพและเพลง จำนวน 22 บทเพลง จากบทเพลงกล่อมเด็กและบทเด็กร้องเล่นของไทย เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ กล่อมเกลาจิตใจ และเป็นสื่อการสอนให้แก่เยาวชนและครอบครัว เกี่ยวกับโครงการ วาดเพลงกล่อมไทย ที่มา และความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน “วาดเพลงกล่อมไทย” เป็นผลงานสร้างสรรค์ ในโครงการที่จัดทำโดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยนำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ผลงานมาจากบทเพลงกล่อมเด็กดั้งเดิมของไทยที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ อันแสดงถึงรากเหง้าชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นเครื่องรำลึกชาติกำเนิดของชนชาติ…

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book”

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book”

แนะนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก “It’s a book” ผลงานของ เลน สมิธ แปลโดย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ นี่คือหนังสือ It’s a book ผลงานของ เลน สมิธ แปลโดย ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ อ่านสนุก ที่จริงแล้วทุกคนในบ้านควรได้อ่าน วัตถุที่เราทำได้อย่างเดียวคือ “อ่าน” จะดีกว่าวัตถุที่ทำได้สารพัดได้อย่างไร แต่ที่จริงหนังสือมีประโยชน์หลายอย่าง ใช้ลูบคลำ สูดกลิ่น หนุนหมอน ปัดแมลง เอาขึ้นบังหน้าในระยะประชิด และกำวิ่งออกกำลังกายได้ด้วย   “จะพลิกหรือจะสครอล?” ข้อเขียนนี้เก็บความจากบทความ The Reading Brain in the…

สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

เว็บไซต์ http://parents-in-education.moe.gov.sg มีบทความสำหรับผู้ปกครอง แหล่งความรู้สำหรับเด็กในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล เด็กประถม มัธยมศึกษา การศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา Parents in Education สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นโดยรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ประเทศซึ่งมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งในโลก ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน เป็นแบบอย่างในด้านความคิด ความเชื่อ คุณค่าและพฤติกรรมของเด็กๆ ผู้ปกครองมีส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ที่โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาเจริญเติบโต โรงเรียนและผู้ปกครองต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาหาความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสื่อความรู้สำหรับเด็กมากมายที่น่าสนใจ ให้เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก   ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ปกครองเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ระดับประถมศึกษา http://parents-in-education.moe.gov.sg/pie/slot/u1/Primary%20Education/Resources/NLB-CPDD_JOY%20OF%20READING%202.pdf   ดาวโหลดแอพได้ที่ https://itunes.apple.com เรื่อง learningstudio.info