Early Childhood Education (ปฐมวัย)

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครอง

แนะนำสื่อเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์ เด็ก และผู้ปกครอง

advertisements แนะนำเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ (ประเทศมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งในโลก) ภายในเว็บไซต์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียน ในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล เด็กประถม มัธยมศึกษา การศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา ในรูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งวิดีโอ ภาพ และ อินโฟกราฟิกส์ ซึ่งทั้งอาจารย์และผู้ปกครองต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาหาความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งภายในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์นี้มีสื่อเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียน มากมายที่น่าสนใจ  https://www.schoolbag.sg/ ดาวโหลดแอปฯ ได้ที่ https://itunes.apple.com เรื่อง learningstudio.info

พัฒนาการเด็ก ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน (6Q)

สมัยก่อนเรารู้ว่าคนเก่งนั้นต้องมีไอคิวสูง แต่เรากลับพบว่าคนที่ IQ สูงแต่ EQ ต่ำ MQ ต่ำ นั้นก่อปัญหามากมายในสังคม ทำให้นักวิจัยศึกษาว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริง หรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นจะต้องมีถึง 6 Q กันเลยทีเดียว ปัจจุบันจึงไม่เน้นให้พ่อแม่มุ่งเน้นเคร่งเครียดยัดเยียดทางความรู้วิชาการให้กับเด็กๆ จนลืมนึกถึงความสุขและมั่นคงทางใจของเด็ก รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และการออกกำลังกาย เพราะทุกส่วนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญของเด็ก จึงเรียกว่าเก่งครบทุกแง่มุมตัวจริงค่ะ แต่น่าเสียดายมากที่ระบบการศึกษาของไทยยังล้าสมัยมาก วัดเด็กที่คะแนนสอบอย่างเดียวตะพึดตะพือ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะคะ หากลูกเราผลการเรียนไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเราไม่เก่งหรือแย่ไปหมด เพราะยังมีอีกหลายแง่มุมเลยที่จะบอกว่าเด็กเก่ง อาทิเช่น ลูกเราเล่นกีฬาเก่ง ลูกเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ดี หรือลูกเราเป็นคนที่จิตใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้คะแนนสอบของเด็กเลยทีเดียว 6Q คือ ความฉลาดด้านต่างๆ ได้แก่ 1. IQ : INTELLIGENCE…