Early Childhood Education (ปฐมวัย)

สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง

advertisements เว็บไซต์ http://parents-in-education.moe.gov.sg มีบทความสำหรับผู้ปกครอง แหล่งความรู้สำหรับเด็กในหัวข้อต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล เด็กประถม มัธยมศึกษา การศึกษาหลังขั้นมัธยมศึกษา Parents in Education สื่อเพื่อการศึกษาของเด็กสำหรับผู้ปกครอง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นโดยรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ประเทศซึ่งมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการการศึกษาที่ดีแห่งหนึ่งในโลก ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน เป็นแบบอย่างในด้านความคิด ความเชื่อ คุณค่าและพฤติกรรมของเด็กๆ ผู้ปกครองมีส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีเพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ที่โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาเจริญเติบโต โรงเรียนและผู้ปกครองต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ร่วมมือกันสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ให้เด็กได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาหาความรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสื่อความรู้สำหรับเด็กมากมายที่น่าสนใจ ให้เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเด็ก   ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ปกครองเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ระดับประถมศึกษา http://parents-in-education.moe.gov.sg/pie/slot/u1/Primary%20Education/Resources/NLB-CPDD_JOY%20OF%20READING%202.pdf   ดาวโหลดแอพได้ที่ https://itunes.apple.com เรื่อง learningstudio.info

พัฒนาการเด็ก ความฉลาดทั้ง 6 ด้าน (6Q)

สมัยก่อนเรารู้ว่าคนเก่งนั้นต้องมีไอคิวสูง แต่เรากลับพบว่าคนที่ IQ สูงแต่ EQ ต่ำ MQ ต่ำ นั้นก่อปัญหามากมายในสังคม ทำให้นักวิจัยศึกษาว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะตัวจริง หรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นจะต้องมีถึง 6 Q กันเลยทีเดียว ปัจจุบันจึงไม่เน้นให้พ่อแม่มุ่งเน้นเคร่งเครียดยัดเยียดทางความรู้วิชาการให้กับเด็กๆ จนลืมนึกถึงความสุขและมั่นคงทางใจของเด็ก รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และการออกกำลังกาย เพราะทุกส่วนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญของเด็ก จึงเรียกว่าเก่งครบทุกแง่มุมตัวจริงค่ะ แต่น่าเสียดายมากที่ระบบการศึกษาของไทยยังล้าสมัยมาก วัดเด็กที่คะแนนสอบอย่างเดียวตะพึดตะพือ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะคะ หากลูกเราผลการเรียนไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเราไม่เก่งหรือแย่ไปหมด เพราะยังมีอีกหลายแง่มุมเลยที่จะบอกว่าเด็กเก่ง อาทิเช่น ลูกเราเล่นกีฬาเก่ง ลูกเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ดี หรือลูกเราเป็นคนที่จิตใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้คะแนนสอบของเด็กเลยทีเดียว 6Q คือ ความฉลาดด้านต่างๆ ได้แก่ 1. IQ : INTELLIGENCE…