Design (ออกแบบ)

ออกแบบแพ็กเกจจิ้ง Packaging Design

ออกแบบแพ็กเกจจิ้ง Packaging Design

advertisements หน้าที่ของการออกแบบแพ็กเกจจิ้ง Packaging Design หนึ่ง Contain ดีหนักหนา ……………………………… ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ ขอบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงข้ออื่น ยกตัวอย่างง่ายๆ สมัยก่อนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เราจะเห็นได้ง่าย คือ ใบตองและไม้กลัด จนเทคโนโลยีการผลิตวัสดุต่างๆ เข้ามา เราก็มีวัสดุที่ใส่อาหารได้คงทนขึ้น พูดได้ว่า ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นั่นแหละ ทุกวันนี้วัสดุหลักๆ ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มีมากมาย ได้แก่ โลหะ แก้ว กระดาษ พลาสติก และ เทอร์โมพลาสติก สินค้าประเภทอาหารควรถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีบริบทเหมาะสม ถ้าเป็นของเหลวก็ไม่หก ไม่รั่วไหลง่าย ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องคงความแห้งหรือกรอบก็อากาศ แสง และความชื้นไม่เข้าไปทำร้าย ให้สินค้าชะตาขาดก่อนวันหมดอายุ เด็กดีควรคำนึง: ใช้ประโยชน์จากการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเท่าที่จำเป็น จะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรโลก และประหยัดต้นทุนด้วย…

UI / UX Design สำหรับเว็บไทย

UI / UX  Design สำหรับเว็บไทย UX / UI สำหรับเว็บไทย from Menn Studio UI / UX  Design สำหรับเว็บไทย 1. เม่น @MennStudio • @SeedThemes UX/UI สําหรับเว็บไทย 2. ทําเว็บ 12 ปี ครูอาสาฯ ไอทีวัลเลย์แม่ฮ่องสอน เม่น 2 3. SeedThemes.com 
 WordPress Theme Marketplace 
 Flipped…

5 สิ่งที่คุณต้องบอก Designer!

5 สิ่งที่คุณต้องบอก Designer! วันนี้มาพูดถึง การถ่ายทอดความคิดของคุณให้นักออกแบบ…ที่เรียกว่า การบรีฟงาน เพราะจริงๆ แล้วคนที่เข้าใจธุรกิจของคุณได้ดีที่สุดคือ…ตัวคุณเอง แต่คุณจะถ่ายทอดให้ออกแบบอย่างไร? ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์คุณ? 1.) อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของคุณให้ Designer ฟัง : คุณรู้ธุรกิจของคุณดีอยู่แล้ว …ต้องอธิบายคร่าวๆ เพื่อให้ Designer เข้าใจเบื้องต้น ว่า สินค้าของคุณคืออะไร ขายอะไร คู่แข่งของคุณมีใครบ้าง คู่แข่งมีการออกแบบสไตล์ไหน เพื่อทาง Designer ไปค้นหาข้อมูลงานต่อได้ 2.) บอกกลุ่มเป้าหมายได้ : ต้องคิดมาว่าสินค้าของคุณจับกลุ่มไหน…เพื่อให้งานออกแบบให้ตรงกับความชอบของลูกค้า เพื่อกำหนด Positioning ของแบรนด์ ว่าควรออกแบบลักษณะไหน 3.) Mood & Tone…