คู่มือดูแลและพัฒนาเด็กสำหรับพ่อแม่

advertisements

แจกไฟล์หนังสือ  คู่มือดูแลและพัฒนาเด็กสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กตามวัย จำนวน 4 เล่ม ได้แก่

📙1. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี

คลิกเลย https://goo.gl/rsMBY8

📘2. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยอนุบาล 3-6 ปี

คลิกเลย https://goo.gl/kKLJnE

📗3. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี

คลิกเลย https://goo.gl/dYMEmf

📕4. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่
คิด

คลิกเลย https://goo.gl/uYqi6o

คู่มือดูแลและพัฒนาเด็ก

ที่มา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย thaipediatrics.org