คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

advertisements

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ Nature Vocabulary

Canal คลอง
Bridge สะพาน
Dam เขื่อน
Lighthouse ประภาคาร
Island เกาะ
Bay อ่าว
Riverbank ฝั่งแม่น้ำ
Beach ชายหาด
Sea ทะเล
Ocean มหาสมุทร
Coast ชายฝั่ง
Ground ผิวดิน, พื้นโลก, พื้่น
Dune เนินทราย, เนิน
Desert ทะเลทราย
Cliff หน้าผา
Park สวนสาธารณะ
Meadow ทุ่งหญ้า
Jungle ป่า, ดงป่า
Forest ป่าไม้
Glacier ธารน้ำแข็ง
Land แผ่นดิน, พื้นดิน
Hill เนิน
Field ทุ่งนา
Grass หญ้า
Soil ดิน
Sea shell เปลือกหอย
Mushroom เห็ด
Pebble กรวด
Rock หิน
Stone ก้อนหิน
Smoke ควัน
Pond สระน้ำ
River แม่น้ำ
Wave คลื่น
Sky ท้องฟ้า
Water น้ำ
Tree ต้นไม้
Plant พืช
Moss พืชตะไคร่น้ำ, มอส
Flower ดอกไม้
Bush พุ่มไม้
Sand ทราย
Mud โคลน
Stars ดาว
Planet โลก
Path ทางเดิน
Road ถนน
Tunnel อุโมงค์
Volcano ภูเขาไฟ
Cave ถ้ำ

https://7esl.com/nature-vocabulary/